----- --- اطلاعات تماس------- تلفن تماس: (021) 43000061 (021) 88052075 آدرس: - تهران - ملاصدرا خیابان شیراز شمالی - - خیابان دانشور شرقی پلاک 13 واحد 5 : کد پستی: 1991813168 دورنگار: (021) 88624763 --- شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک رفاه